Antagningspoäng för Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Vårdvetenskap med inriktning mot AIL vid Högskolan Väst

Programkod: HV-92019

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Vårdvetenskap med inriktning mot AIL vid Högskolan Väst antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

14

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

7

Under HT2015 sökte 14 personer till Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Vårdvetenskap med inriktning mot AIL vid Högskolan Väst varav 8 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 1 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 1 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan