Antagningspoäng för Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram (ONLINE) vid Högskolan Väst

Programkod: HV-92968

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram (ONLINE) vid Högskolan Väst antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

234

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 234 personer till Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram (ONLINE) vid Högskolan Väst varav 64 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 11 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 10 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan