Antagningspoäng för Högskoletekniker, elkraft vid Högskolan Väst

Programkod: HV-96292

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Högskoletekniker, elkraft vid Högskolan Väst antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

127

Antagna urval 1

61

Antagna urval 2

26

Under HT2017 sökte 127 personer till Högskoletekniker, elkraft vid Högskolan Väst varav 29 i första hand. Totalt antogs 61 personer i det första urvalet varav 54 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 23 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.50 12.52 0.10 99.99 0.00
Urval 2 10.50 12.81 0.10 99.99
Höstterminen år 2016 hade Högskoletekniker, elkraft vid Högskolan Väst antagningspoängen 10.50 i urvalsgrupp BI, 12.52 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

140

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

38

Under HT2016 sökte 140 personer till Högskoletekniker, elkraft vid Högskolan Väst varav 38 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 64 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 36 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.40 13.67 0.45 4.00
Urval 2 11.10 9.80 0.20 99.99 3.00
För höstterminen år 2015 hade Högskoletekniker, elkraft vid Högskolan Väst antagningspoängen 13.40 i urvalsgrupp BI, 13.67 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

203

Antagna urval 1

68

Antagna urval 2

68

Under HT2015 sökte 203 personer till Högskoletekniker, elkraft vid Högskolan Väst varav 53 i första hand. Totalt antogs 68 personer i det första urvalet varav 61 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 68 personer varav 61 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.80 13.50 0.65 0.00
Urval 2 12.19 12.26 0.15 2.00
För höstterminen år 2014 hade Högskoletekniker, elkraft vid Högskolan Väst antagningspoängen 13.80 i urvalsgrupp BI, 13.50 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

180

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 180 personer till Högskoletekniker, elkraft vid Högskolan Väst varav 58 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 53 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 54 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan