Antagningspoäng för Ledarskap inom detaljhandeln vid Högskolan Väst

Programkod: HV-93445

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 18.15 0.75 0.00
Urval 2 17.00 16.21 0.70
För höstterminen år 2014 hade Ledarskap inom detaljhandeln vid Högskolan Väst antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 18.15 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

592

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 592 personer till Ledarskap inom detaljhandeln vid Högskolan Väst varav 114 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 11 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 6 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan