Antagningspoäng för Magisterprogram i internationellt företagande vid Högskolan Väst

Programkod: HV-90301

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Magisterprogram i internationellt företagande vid Högskolan Väst antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

49

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

11

Under HT2015 sökte 49 personer till Magisterprogram i internationellt företagande vid Högskolan Väst varav 10 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 3 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 1 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Magisterprogram i internationellt företagande vid Högskolan Väst antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

47

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

12

Under HT2014 sökte 47 personer till Magisterprogram i internationellt företagande vid Högskolan Väst varav 8 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 9 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 4 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan