Antagningspoäng för Mäklarekonomprogrammet vid Högskolan Väst

Programkod: HV-94991

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.63 17.42 0.95 4.00
Urval 2 16.40 16.56 0.85 4.00
För höstterminen år 2017 hade Mäklarekonomprogrammet vid Högskolan Väst antagningspoängen 17.63 i urvalsgrupp BI, 17.42 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1307

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

90

Under HT2017 sökte 1307 personer till Mäklarekonomprogrammet vid Högskolan Väst varav 247 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 33 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 38 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.85 18.04 0.95 4.00
Urval 2 17.40 16.75 0.90 4.00
För höstterminen år 2016 hade Mäklarekonomprogrammet vid Högskolan Väst antagningspoängen 18.85 i urvalsgrupp BI, 18.04 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1792

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2016 sökte 1792 personer till Mäklarekonomprogrammet vid Högskolan Väst varav 288 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 27 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 28 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 18.24 1.05 4.00
Urval 2 17.90 17.68 1.00 4.00
För höstterminen år 2015 hade Mäklarekonomprogrammet vid Högskolan Väst antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 18.24 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1782

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2015 sökte 1782 personer till Mäklarekonomprogrammet vid Högskolan Väst varav 318 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 32 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 32 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.39 18.13 0.95 0.00
Urval 2 17.60 17.90 0.90 4.00
För höstterminen år 2014 hade Mäklarekonomprogrammet vid Högskolan Väst antagningspoängen 18.39 i urvalsgrupp BI, 18.13 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1399

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2014 sökte 1399 personer till Mäklarekonomprogrammet vid Högskolan Väst varav 226 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 23 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 30 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan