Antagningspoäng för Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans vid Högskolan Väst

Programkod: HV-91668

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.89 15.68 0.65 0.00 3.50
Urval 2 15.04 15.41 0.40 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans vid Högskolan Väst antagningspoängen 16.89 i urvalsgrupp BI, 15.68 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

799

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

90

Under HT2020 sökte 799 personer till Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans vid Högskolan Väst varav 173 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 49 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 49 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.37 17.40 0.70 0.00 0.00
Urval 2 13.58 14.64 0.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans vid Högskolan Väst antagningspoängen 16.37 i urvalsgrupp BI, 17.40 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

739

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

90

Under HT2019 sökte 739 personer till Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans vid Högskolan Väst varav 144 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 41 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 40 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 16.46 0.85 0.00 0.00
Urval 2 15.35 15.75 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans vid Högskolan Väst antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 16.46 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1061

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2018 sökte 1061 personer till Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans vid Högskolan Väst varav 193 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 49 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 46 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan