Antagningspoäng för Personalekonomi vid Högskolan Väst

Programkod: HV-96817

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 18.70 0.80 0.00
Urval 2 16.70 17.55 0.75 4.00
För höstterminen år 2014 hade Personalekonomi vid Högskolan Väst antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

615

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 615 personer till Personalekonomi vid Högskolan Väst varav 139 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 7 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 7 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan