Antagningspoäng för Personalvetare, med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi vid Högskolan Väst

Programkod: HV-94263

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 18.52 1.05 0.00
Urval 2 19.20 17.98 0.95
För höstterminen år 2015 hade Personalvetare, med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi vid Högskolan Väst antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 18.52 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1075

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 1075 personer till Personalvetare, med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi vid Högskolan Väst varav 107 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 8 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 5 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 18.28 0.90 0.00
Urval 2 18.09 17.70 0.80
För höstterminen år 2014 hade Personalvetare, med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi vid Högskolan Väst antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 18.28 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

797

Antagna urval 1

57

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 797 personer till Personalvetare, med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi vid Högskolan Väst varav 85 i första hand. Totalt antogs 57 personer i det första urvalet varav 11 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 13 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan