Antagningspoäng för Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi vid Högskolan Väst

Programkod: HV-95560

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.31 18.45 0.80 0.00 4.00
Urval 2 17.80 18.40 0.70 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi vid Högskolan Väst antagningspoängen 18.31 i urvalsgrupp BI, 18.45 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

703

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2018 sökte 703 personer till Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi vid Högskolan Väst varav 73 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 10 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 8 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 17.19 0.80 4.00
Urval 2 17.15 16.07 0.80 3.00
För höstterminen år 2017 hade Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi vid Högskolan Väst antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 17.19 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

740

Antagna urval 1

58

Antagna urval 2

58

Under HT2017 sökte 740 personer till Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi vid Högskolan Väst varav 85 i första hand. Totalt antogs 58 personer i det första urvalet varav 10 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 8 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.11 19.24 1.00 0.00
Urval 2 18.70 17.69 0.95
För höstterminen år 2016 hade Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi vid Högskolan Väst antagningspoängen 19.11 i urvalsgrupp BI, 19.24 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

984

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 984 personer till Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi vid Högskolan Väst varav 106 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 5 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 5 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan