Antagningspoäng för Produktionsteknik, magister vid Högskolan Väst

Programkod: HV-95274

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Produktionsteknik, magister vid Högskolan Väst antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

17

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

6

Under HT2017 sökte 17 personer till Produktionsteknik, magister vid Högskolan Väst varav 6 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 8 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 5 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Produktionsteknik, magister vid Högskolan Väst antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

25

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 25 personer till Produktionsteknik, magister vid Högskolan Väst varav 8 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 8 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Produktionsteknik, magister vid Högskolan Väst antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

12

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 12 personer till Produktionsteknik, magister vid Högskolan Väst varav 6 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 4 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan