Antagningspoäng för Sjuksköterska vid Högskolan Väst

Programkod: HV-95635

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.73 16.49 0.75 4.00
Urval 2 16.42 15.88 0.70 3.00
Vårterminen år 2014 hade Sjuksköterska vid Högskolan Väst antagningspoängen 16.73 i urvalsgrupp BI, 16.49 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1227

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

110

Under VT2014 sökte 1227 personer till Sjuksköterska vid Högskolan Väst varav 273 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 28 var män och 97 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 17 var män och 93 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan