Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Väst

Programkod: HV-96204

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.69 16.85 0.75 4.00
Urval 2 15.63 15.94 0.70 3.00
För höstterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Väst antagningspoängen 16.69 i urvalsgrupp BI, 16.85 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1300

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

120

Under HT2017 sökte 1300 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Väst varav 299 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 20 var män och 99 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 19 var män och 100 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.95 15.63 0.70 3.00
Urval 2 14.40 15.20 0.65 3.00
Vårterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Väst antagningspoängen 14.95 i urvalsgrupp BI, 15.63 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

943

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

116

Under VT2017 sökte 943 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Väst varav 205 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 26 var män och 103 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 116 personer varav 23 var män och 93 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 17.21 0.85 4.00
Urval 2 16.10 16.50 0.75 3.50
För höstterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Väst antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 17.21 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1627

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

120

Under HT2016 sökte 1627 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Väst varav 283 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 21 var män och 99 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 18 var män och 101 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 16.41 0.85 3.00
Urval 2 15.65 15.94 0.75 3.00
Vårterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Väst antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 16.41 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1326

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

115

Under VT2016 sökte 1326 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Väst varav 291 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 29 var män och 96 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 16 var män och 98 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.42 17.13 0.95 4.00
Urval 2 16.90 16.67 0.90 4.00
För höstterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Väst antagningspoängen 17.42 i urvalsgrupp BI, 17.13 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1881

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

105

Under HT2015 sökte 1881 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Väst varav 333 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 24 var män och 91 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 21 var män och 84 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.38 16.57 0.75 3.00
Urval 2 15.60 15.93 0.75 3.00
Vårterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Väst antagningspoängen 16.38 i urvalsgrupp BI, 16.57 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1273

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

110

Under VT2015 sökte 1273 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Väst varav 260 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 21 var män och 104 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 15 var män och 95 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 17.19 0.90 4.00
Urval 2 16.90 16.68 0.90 4.00
För höstterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Väst antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 17.19 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1721

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

110

Under HT2014 sökte 1721 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Väst varav 290 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 32 var män och 93 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 25 var män och 85 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan