Antagningspoäng för Socialpedagogiska programmet vid Högskolan Väst

Programkod: HV-98534

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 17.60 0.70 3.00
Urval 2 16.51 17.17 0.65 3.00
För höstterminen år 2017 hade Socialpedagogiska programmet vid Högskolan Väst antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

446

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

24

Under HT2017 sökte 446 personer till Socialpedagogiska programmet vid Högskolan Väst varav 89 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 4 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 4 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.81 18.52 0.90 4.00
Urval 2 17.20 18.52 0.65 4.00
För höstterminen år 2016 hade Socialpedagogiska programmet vid Högskolan Väst antagningspoängen 17.81 i urvalsgrupp BI, 18.52 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

400

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 400 personer till Socialpedagogiska programmet vid Högskolan Väst varav 94 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 4 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 3 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.47 20.24 0.95 0.00
Urval 2 17.02 16.45 0.90
För höstterminen år 2015 hade Socialpedagogiska programmet vid Högskolan Väst antagningspoängen 18.47 i urvalsgrupp BI, 20.24 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

348

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

15

Under HT2015 sökte 348 personer till Socialpedagogiska programmet vid Högskolan Väst varav 85 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 4 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 5 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.38 18.52 1.05 4.00
Urval 2 18.00 17.41 0.90 4.00
För höstterminen år 2014 hade Socialpedagogiska programmet vid Högskolan Väst antagningspoängen 18.38 i urvalsgrupp BI, 18.52 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1338

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 1338 personer till Socialpedagogiska programmet vid Högskolan Väst varav 394 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 15 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 15 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan