Antagningspoäng för Socialpedagogiska programmet, Västervik vid Högskolan Väst

Programkod: HV-94328

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 18.55 0.85 0.00
Urval 2 16.71 18.55 0.75
För höstterminen år 2014 hade Socialpedagogiska programmet, Västervik vid Högskolan Väst antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 18.55 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

454

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 454 personer till Socialpedagogiska programmet, Västervik vid Högskolan Väst varav 109 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 6 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 4 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan