Antagningspoäng för Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - avancerad vård i hemmet vid Högskolan Väst

Programkod: HV-93300

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - avancerad vård i hemmet vid Högskolan Väst antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

37

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

9

Under HT2017 sökte 37 personer till Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - avancerad vård i hemmet vid Högskolan Väst varav 9 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 0 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 0 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - avancerad vård i hemmet vid Högskolan Väst antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

56

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 56 personer till Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - avancerad vård i hemmet vid Högskolan Väst varav 16 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 0 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 0 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan