Antagningspoäng för Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa vid Högskolan Väst

Programkod: HV-99280

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa vid Högskolan Väst antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

64

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

14

Under HT2017 sökte 64 personer till Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa vid Högskolan Väst varav 15 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 3 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 0 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa vid Högskolan Väst antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

106

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 106 personer till Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa vid Högskolan Väst varav 21 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 0 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 0 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan