Antagningspoäng för Specialistsjuksköterska med inriktning mot folkhälsa vid Högskolan Väst

Programkod: HV-93355

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterska med inriktning mot folkhälsa vid Högskolan Väst antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

76

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 76 personer till Specialistsjuksköterska med inriktning mot folkhälsa vid Högskolan Väst varav 24 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 2 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 1 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 0.00
Under terminen HT2014 hade utbildningen Specialistsjuksköterska med inriktning mot folkhälsa på Högskolan Väst i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 0 personer till Specialistsjuksköterska med inriktning mot folkhälsa vid Högskolan Väst varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 0 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan