Antagningspoäng för Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar vid Högskolan Väst

Programkod: HV-96302

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar vid Högskolan Väst antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

39

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under HT2017 sökte 39 personer till Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar vid Högskolan Väst varav 11 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 0 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 0 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan