Antagningspoäng för Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård vid Högskolan Väst

Programkod: HV-97805

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård vid Högskolan Väst antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

34

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2018 sökte 34 personer till Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård vid Högskolan Väst varav 12 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 0 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan