Antagningspoäng för Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre vid Högskolan Väst

Programkod: HV-94032

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre vid Högskolan Väst antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

80

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under VT2016 sökte 80 personer till Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre vid Högskolan Väst varav 26 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 2 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 0 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre vid Högskolan Väst antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

91

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

18

Under VT2014 sökte 91 personer till Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre vid Högskolan Väst varav 31 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 2 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 1 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan