Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård vid Högskolan Väst

Programkod: HV-90122

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård vid Högskolan Väst antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

50

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

14

Under HT2017 sökte 50 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård vid Högskolan Väst varav 17 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 1 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 2 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård vid Högskolan Väst antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

87

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

14

Under HT2016 sökte 87 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård vid Högskolan Väst varav 35 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 1 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 1 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan