Antagningspoäng för Systemutveckling - IT och samhälle vid Högskolan Väst

Programkod: HV-93602

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.85 15.25 0.75 4.00
Urval 2 13.92 13.31 0.70
För höstterminen år 2017 hade Systemutveckling - IT och samhälle vid Högskolan Väst antagningspoängen 14.85 i urvalsgrupp BI, 15.25 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

456

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2017 sökte 456 personer till Systemutveckling - IT och samhälle vid Högskolan Väst varav 91 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 44 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 51 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.35 15.48 0.80 3.50
Urval 2 14.40 15.35 0.75 2.00
För höstterminen år 2016 hade Systemutveckling - IT och samhälle vid Högskolan Väst antagningspoängen 16.35 i urvalsgrupp BI, 15.48 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

444

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 444 personer till Systemutveckling - IT och samhälle vid Högskolan Väst varav 61 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 40 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 42 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 14.87 0.80 3.00
Urval 2 15.35 14.65 0.75 3.00
För höstterminen år 2015 hade Systemutveckling - IT och samhälle vid Högskolan Väst antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 14.87 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

457

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 457 personer till Systemutveckling - IT och samhälle vid Högskolan Väst varav 59 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 42 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 42 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.75 15.00 0.80 0.00
Urval 2 13.74 14.65 0.65 3.50
För höstterminen år 2014 hade Systemutveckling - IT och samhälle vid Högskolan Väst antagningspoängen 14.75 i urvalsgrupp BI, 15.00 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

437

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 437 personer till Systemutveckling - IT och samhälle vid Högskolan Väst varav 62 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 40 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 45 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan