Antagningspoäng för Tekniskt basår, 40 veckor, Elektroingenjör, Elkraft vid Högskolan Väst

Programkod: HV-92211

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Tekniskt basår, 40 veckor, Elektroingenjör, Elkraft vid Högskolan Väst antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

128

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

33

Under HT2017 sökte 128 personer till Tekniskt basår, 40 veckor, Elektroingenjör, Elkraft vid Högskolan Väst varav 24 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 45 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 31 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.00 13.69 0.70 3.00
Urval 2 11.65 12.04 0.40 2.00
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt basår, 40 veckor, Elektroingenjör, Elkraft vid Högskolan Väst antagningspoängen 13.00 i urvalsgrupp BI, 13.69 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

145

Antagna urval 1

31

Antagna urval 2

31

Under HT2016 sökte 145 personer till Tekniskt basår, 40 veckor, Elektroingenjör, Elkraft vid Högskolan Väst varav 30 i första hand. Totalt antogs 31 personer i det första urvalet varav 29 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 28 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan