Antagningspoäng för Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Vårdvetenskap med inriktning mot arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst

Programkod: HV-90357

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Vårdvetenskap med inriktning mot arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

5

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2017 sökte 5 personer till Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Vårdvetenskap med inriktning mot arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst varav 1 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Vårdvetenskap med inriktning mot arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

8

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under HT2016 sökte 8 personer till Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Vårdvetenskap med inriktning mot arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst varav 2 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 1 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan