Antagningspoäng för Yrkeslärarprogrammet vid Högskolan Väst

Programkod: HV-97596

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Yrkeslärarprogrammet vid Högskolan Väst antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

73

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

24

Under HT2015 sökte 73 personer till Yrkeslärarprogrammet vid Högskolan Väst varav 29 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 18 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 13 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Yrkeslärarprogrammet vid Högskolan Väst antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

75

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

21

Under HT2014 sökte 75 personer till Yrkeslärarprogrammet vid Högskolan Väst varav 28 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 6 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 5 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Väst

Andra utbildningar i Trollhättan