Högst antagningspoäng

Nedan visar vi utbildningarna med högst antagningspoäng i urvalsgrupp BI för den senaste höstterminen.

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP Totalt antal sökande
Psykologprogrammet Lunds universitet 22.29 21.77 1.70 3928
Läkarprogrammet Lunds universitet 22.29 22.11 1.75 4972
Läkarprogrammet Karolinska institutet 22.22 22.26 1.70 6085
Software Engineering and Management, Bachelor's Programme Göteborgs universitet 22.20 0.00 1.60 340
Läkarprogrammet Uppsala universitet 22.19 22.00 1.70 5684
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Kungliga Tekniska högskolan 22.10 21.25 1.75 1159
Psykologprogrammet Uppsala universitet 22.08 21.80 1.65 4737
Läkarprogrammet Göteborgs universitet 22.03 21.90 1.65 5745
Civilingenjörsutb i teknisk fysik Kungliga Tekniska högskolan 22.00 21.11 1.65 1402
ARKITEKTUR OCH TEKNIK Chalmers tekniska högskola 22.00 21.61 1.75 1444
Psykologprogrammet Göteborgs universitet 21.98 22.18 1.65 4757
Psykologprogrammet Stockholms universitet 21.91 22.40 1.70 4991
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Lunds universitet 21.88 21.93 0.00 1863
Kandidatprogram i International Business Lunds universitet 21.88 21.67 1.50 1863
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Lunds universitet 21.88 21.46 0.00 951
Läkarprogrammet Umeå universitet 21.88 21.53 1.60 4872
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning Malmö universitet 21.85 0.00 0.00 356
Läkarprogrammet Linköpings universitet 21.77 21.56 1.60 5276
Juristprogrammet Lunds universitet 21.77 21.25 1.50 5981
INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 21.77 21.41 0.00 2065