Högst antagningspoäng

Nedan visar vi utbildningarna med högst antagningspoäng i urvalsgrupp BI för den senaste höstterminen.

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP Totalt antal sökande
Läkarprogrammet Karolinska institutet 22.50 22.50 1.80 5794
Civilingenjörsutb i teknisk fysik Kungliga Tekniska högskolan 22.50 21.91 1.75 1410
Psykologprogrammet Uppsala universitet 22.50 22.14 1.70 4317
Röntgensjuksköterskeprogrammet Lunds universitet 22.50 22.50 1.85 5161
Psykologprogrammet Lunds universitet 22.50 22.30 1.70 3976
Läkarprogrammet Uppsala universitet 22.50 22.50 1.80 5361
Tandläkarprogrammet Karolinska institutet 22.40 22.10 1.60 2154
Psykologprogrammet Stockholms universitet 22.40 22.40 1.65 4519
Matematikprogrammet Göteborgs universitet 22.40 14.22 0.70 170
ARKITEKTUR OCH TEKNIK Chalmers tekniska högskola 22.40 21.97 1.80 1587
Röntgensjuksköterskeprogrammet Göteborgs universitet 22.30 22.50 1.75 4318
Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia Stockholms universitet 22.28 19.85 1.35 960
Kulturarvsstudier, kandidatprogram Göteborgs universitet 22.23 22.40 1.80 5216
Arkitektutbildning Lunds universitet 22.11 21.92 1.70 1833
Arkitektutbildning Kungliga Tekniska högskolan 22.10 22.00 1.65 2773
Psykologprogrammet Karolinska institutet 22.07 22.10 1.65 4373
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott Umeå universitet 21.90 21.90 1.55 873
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Lunds universitet 21.88 21.72 1.75 2250
Kandidatprogram i företagsekonomi och statsvetenskap Stockholms universitet 21.83 20.68 1.30 2371
Civilingenjörsutb i industriell ekonomi Kungliga Tekniska högskolan 21.83 20.99 1.70 2978