Högst antagningspoäng

Nedan visar vi utbildningarna med högst antagningspoäng i urvalsgrupp BI för den senaste höstterminen.

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP Totalt antal sökande
Läkarprogrammet Karolinska institutet 22.50 22.50 1.80 5794
Civilingenjörsutb i teknisk fysik Kungliga Tekniska högskolan 22.50 21.91 1.75 1410
Psykologprogrammet Lunds universitet 22.50 22.30 1.70 3976
Läkarprogrammet Lunds universitet 22.50 22.50 1.85 5161
Läkarprogrammet Umeå universitet 22.50 22.17 1.70 4631
Psykologprogrammet Uppsala universitet 22.50 22.14 1.70 4317
Läkarprogrammet Uppsala universitet 22.50 22.50 1.80 5361
ARKITEKTUR OCH TEKNIK Chalmers tekniska högskola 22.40 21.97 1.80 1587
Kemi, kandidatprogram Göteborgs universitet 22.40 14.22 0.70 170
Tandläkarprogrammet Karolinska institutet 22.40 22.10 1.60 2154
Psykologprogrammet Stockholms universitet 22.40 22.40 1.65 4519
Psykologprogrammet Göteborgs universitet 22.30 22.50 1.75 4318
Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia Stockholms universitet 22.28 19.85 1.35 960
Läkarprogrammet Göteborgs universitet 22.23 22.40 1.80 5216
Arkitektutbildning Lunds universitet 22.11 21.92 1.70 1833
Arkitektutbildning Kungliga Tekniska högskolan 22.10 22.00 1.65 2773
Läkarprogrammet Linköpings universitet 22.10 22.22 1.75 4984
Psykologprogrammet Umeå universitet 22.10 22.29 1.60 2646
Psykologprogrammet Karolinska institutet 22.07 22.10 1.65 4373
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott Umeå universitet 21.90 21.90 1.55 873