Antagningspoäng för Högskoleprogram i teologi vid Johannelunds teologiska högskola

Programkod: JTH-04101

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00
Urval 2
Under terminen VT2017 hade utbildningen Högskoleprogram i teologi på Johannelunds teologiska högskola 14.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

10

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under VT2017 sökte 10 personer till Högskoleprogram i teologi vid Johannelunds teologiska högskola varav 2 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.48 21.97
Urval 2 13.55
Under terminen HT2016 hade utbildningen Högskoleprogram i teologi på Johannelunds teologiska högskola 19.48 i urvalsgrupp BI, 21.97 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

34

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 34 personer till Högskoleprogram i teologi vid Johannelunds teologiska högskola varav 6 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 20.96 0.35 0.00
Urval 2 15.31 15.68 0.35 4.00
Vårterminen år 2016 hade Högskoleprogram i teologi vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 20.96 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

37

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under VT2016 sökte 37 personer till Högskoleprogram i teologi vid Johannelunds teologiska högskola varav 7 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 0.00
Urval 2 19.40
För höstterminen år 2015 hade Högskoleprogram i teologi vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

47

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 47 personer till Högskoleprogram i teologi vid Johannelunds teologiska högskola varav 2 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.89 12.02 0.70
Urval 2 11.89 12.02 0.95
Under terminen HT2014 hade utbildningen Högskoleprogram i teologi på Johannelunds teologiska högskola 11.89 i urvalsgrupp BI, 12.02 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

39

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

6

Under HT2014 sökte 39 personer till Högskoleprogram i teologi vid Johannelunds teologiska högskola varav 8 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 6 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 14.45 0.40 99.99
Urval 2 13.47
För vårterminen år 2014 hade Högskoleprogram i teologi vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 14.45 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

17

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

3

Under VT2014 sökte 17 personer till Högskoleprogram i teologi vid Johannelunds teologiska högskola varav 3 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 0 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Johannelunds teologiska högskola

Andra utbildningar i Uppsala