Antagningspoäng för Högskoleprogram i teologi distans vid Johannelunds teologiska högskola

Programkod: JTH-04109

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.34 0.00
Urval 2 18.34
För höstterminen år 2017 hade Högskoleprogram i teologi distans vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 18.34 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

40

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2017 sökte 40 personer till Högskoleprogram i teologi distans vid Johannelunds teologiska högskola varav 8 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.00 0.50 0.00
Urval 2 22.00
Vårterminen år 2017 hade Högskoleprogram i teologi distans vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 22.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

41

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under VT2017 sökte 41 personer till Högskoleprogram i teologi distans vid Johannelunds teologiska högskola varav 9 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Johannelunds teologiska högskola

Andra utbildningar i Uppsala