Antagningspoäng för Högskoleprogram i teologi distans vid Johannelunds teologiska högskola

Programkod: JTH-04109

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 13.60 0.95 0.00 0.00
Urval 2 0.00 13.60 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Högskoleprogram i teologi distans vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 13.60 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

70

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under VT2020 sökte 70 personer till Högskoleprogram i teologi distans vid Johannelunds teologiska högskola varav 14 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 3 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 2 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.62 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Högskoleprogram i teologi distans vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 18.62 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

37

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2019 sökte 37 personer till Högskoleprogram i teologi distans vid Johannelunds teologiska högskola varav 5 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 17.77 0.55 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Högskoleprogram i teologi distans vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 17.77 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

44

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under VT2019 sökte 44 personer till Högskoleprogram i teologi distans vid Johannelunds teologiska högskola varav 7 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.88 15.21 1.60 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Högskoleprogram i teologi distans vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 21.88 i urvalsgrupp BI, 15.21 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

48

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2018 sökte 48 personer till Högskoleprogram i teologi distans vid Johannelunds teologiska högskola varav 8 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.68 18.75 0.00 0.00 0.00
Urval 2 16.22 18.75 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Högskoleprogram i teologi distans vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 16.68 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

39

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under VT2018 sökte 39 personer till Högskoleprogram i teologi distans vid Johannelunds teologiska högskola varav 5 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.34 0.00
Urval 2 18.34
För höstterminen år 2017 hade Högskoleprogram i teologi distans vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 18.34 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

40

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2017 sökte 40 personer till Högskoleprogram i teologi distans vid Johannelunds teologiska högskola varav 8 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.00 0.50 0.00
Urval 2 22.00
Vårterminen år 2017 hade Högskoleprogram i teologi distans vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 22.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

41

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under VT2017 sökte 41 personer till Högskoleprogram i teologi distans vid Johannelunds teologiska högskola varav 9 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Johannelunds teologiska högskola

Andra utbildningar i Uppsala