Antagningspoäng för Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS vid Johannelunds teologiska högskola

Programkod: JTH-09101

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.13 19.89 0.80 0.00 0.00
Urval 2 0.00 19.89 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 19.13 i urvalsgrupp BI, 19.89 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

28

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2019 sökte 28 personer till Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS vid Johannelunds teologiska högskola varav 7 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

17

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under VT2018 sökte 17 personer till Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS vid Johannelunds teologiska högskola varav 6 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.45 0.00
Urval 2 17.40
För höstterminen år 2017 hade Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 19.45 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

30

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2017 sökte 30 personer till Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS vid Johannelunds teologiska högskola varav 8 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.15 0.00
Urval 2
Vårterminen år 2017 hade Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 12.15 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

8

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under VT2017 sökte 8 personer till Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS vid Johannelunds teologiska högskola varav 2 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.13 13.50 0.80
Urval 2 21.13 0.80
Under terminen HT2015 hade utbildningen Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS på Johannelunds teologiska högskola 21.13 i urvalsgrupp BI, 13.50 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

12

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2015 sökte 12 personer till Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS vid Johannelunds teologiska högskola varav 4 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 3 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.07 16.30 0.25 2.00
Urval 2 13.24 13.93 0.80 99.99
Vårterminen år 2015 hade Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 16.07 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under VT2015 sökte 20 personer till Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS vid Johannelunds teologiska högskola varav 7 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 3 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.95 19.50 0.80 99.99
Urval 2 16.27 19.50 1.65 99.99
Höstterminen år 2014 hade Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 14.95 i urvalsgrupp BI, 19.50 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

32

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 32 personer till Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS vid Johannelunds teologiska högskola varav 8 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 13.93 99.99 0.00
Urval 2 16.00 99.99
För vårterminen år 2014 hade Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 13.93 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

12

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

5

Under VT2014 sökte 12 personer till Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS vid Johannelunds teologiska högskola varav 3 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 5 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Johannelunds teologiska högskola

Andra utbildningar i Uppsala