Antagningspoäng för Integrerande prästutbildning Svenska kyrkan vid Johannelunds teologiska högskola

Programkod: JTH-09109

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 1.10 0.00
Urval 2
Vårterminen år 2017 hade Integrerande prästutbildning Svenska kyrkan vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

25

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

5

Under VT2017 sökte 25 personer till Integrerande prästutbildning Svenska kyrkan vid Johannelunds teologiska högskola varav 8 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 2 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.35 16.56 1.40 0.00
Urval 2 19.35 16.56 0.55
För höstterminen år 2016 hade Integrerande prästutbildning Svenska kyrkan vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 19.35 i urvalsgrupp BI, 16.56 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

48

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2016 sökte 48 personer till Integrerande prästutbildning Svenska kyrkan vid Johannelunds teologiska högskola varav 16 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 5 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.45 0.70
Urval 2 15.41
Under terminen VT2016 hade utbildningen Integrerande prästutbildning Svenska kyrkan på Johannelunds teologiska högskola 19.45 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

22

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

2

Under VT2016 sökte 22 personer till Integrerande prästutbildning Svenska kyrkan vid Johannelunds teologiska högskola varav 7 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.20 11.62 1.60 0.00
Urval 2 13.20 11.62 1.60 99.99
För höstterminen år 2015 hade Integrerande prästutbildning Svenska kyrkan vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 13.20 i urvalsgrupp BI, 11.62 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

42

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2015 sökte 42 personer till Integrerande prästutbildning Svenska kyrkan vid Johannelunds teologiska högskola varav 9 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 4 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Johannelunds teologiska högskola

Andra utbildningar i Uppsala