Antagningspoäng för Kandidatprogram i teologi vid Johannelunds teologiska högskola

Programkod: JTH-06101

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i teologi vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

33

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

3

Under HT2020 sökte 33 personer till Kandidatprogram i teologi vid Johannelunds teologiska högskola varav 6 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 5 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.16 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i teologi vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 15.16 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

25

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

5

Under HT2019 sökte 25 personer till Kandidatprogram i teologi vid Johannelunds teologiska högskola varav 9 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 4 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Kandidatprogram i teologi vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

15

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under VT2019 sökte 15 personer till Kandidatprogram i teologi vid Johannelunds teologiska högskola varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 0.00 1.35 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i teologi vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

28

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

1

Under HT2018 sökte 28 personer till Kandidatprogram i teologi vid Johannelunds teologiska högskola varav 4 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.72 0.00
Urval 2 21.72
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i teologi vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 21.72 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

37

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2017 sökte 37 personer till Kandidatprogram i teologi vid Johannelunds teologiska högskola varav 7 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90
Urval 2
Under terminen VT2017 hade utbildningen Kandidatprogram i teologi på Johannelunds teologiska högskola 19.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

15

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

0

Under VT2017 sökte 15 personer till Kandidatprogram i teologi vid Johannelunds teologiska högskola varav 2 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.75 0.00
Urval 2 16.40
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i teologi vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 21.75 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

30

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2016 sökte 30 personer till Kandidatprogram i teologi vid Johannelunds teologiska högskola varav 3 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.90 1.15 0.00
Urval 2 20.90 1.15
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i teologi vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 20.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

36

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2015 sökte 36 personer till Kandidatprogram i teologi vid Johannelunds teologiska högskola varav 9 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.82 22.00 0.80 0.00
Urval 2 22.00 0.70 3.00
Vårterminen år 2015 hade Kandidatprogram i teologi vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 16.82 i urvalsgrupp BI, 22.00 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

25

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under VT2015 sökte 25 personer till Kandidatprogram i teologi vid Johannelunds teologiska högskola varav 3 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.52 20.70 1.10 0.00
Urval 2 19.10 20.70
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i teologi vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 15.52 i urvalsgrupp BI, 20.70 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

40

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 40 personer till Kandidatprogram i teologi vid Johannelunds teologiska högskola varav 5 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 4 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.52 16.82 0.70 0.00
Urval 2 12.80 0.70
Vårterminen år 2014 hade Kandidatprogram i teologi vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 15.52 i urvalsgrupp BI, 16.82 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

2

Under VT2014 sökte 20 personer till Kandidatprogram i teologi vid Johannelunds teologiska högskola varav 3 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Johannelunds teologiska högskola

Andra utbildningar i Uppsala