Antagningspoäng för Kandidatprogram i teologi distans med campusträffar vid Johannelunds teologiska högskola

Programkod: JTH-06109

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.42 17.02 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i teologi distans med campusträffar vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 15.42 i urvalsgrupp BI, 17.02 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

54

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

8

Under HT2020 sökte 54 personer till Kandidatprogram i teologi distans med campusträffar vid Johannelunds teologiska högskola varav 10 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 3 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 1 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Johannelunds teologiska högskola

Andra utbildningar i Uppsala