Antagningspoäng för Teologiskt basår vid Johannelunds teologiska högskola

Programkod: JTH-02101

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.20 0.00
Urval 2
Vårterminen år 2017 hade Teologiskt basår vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 13.20 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under VT2017 sökte 0 personer till Teologiskt basår vid Johannelunds teologiska högskola varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.30
Urval 2 22.30
Under terminen HT2016 hade utbildningen Teologiskt basår på Johannelunds teologiska högskola 22.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

26

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2016 sökte 26 personer till Teologiskt basår vid Johannelunds teologiska högskola varav 2 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.05 0.00
Urval 2 18.10
Vårterminen år 2016 hade Teologiskt basår vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 20.05 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under VT2016 sökte 20 personer till Teologiskt basår vid Johannelunds teologiska högskola varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 1.25 0.00
Urval 2 19.00 1.25
För höstterminen år 2015 hade Teologiskt basår vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2015 sökte 20 personer till Teologiskt basår vid Johannelunds teologiska högskola varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.54 15.34 0.00
Urval 2 14.54
För höstterminen år 2014 hade Teologiskt basår vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 14.54 i urvalsgrupp BI, 15.34 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

23

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 23 personer till Teologiskt basår vid Johannelunds teologiska högskola varav 6 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.12 15.85 0.70 99.99 0.00
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2014 hade Teologiskt basår vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 10.12 i urvalsgrupp BI, 15.85 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

9

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2014 sökte 9 personer till Teologiskt basår vid Johannelunds teologiska högskola varav 1 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Johannelunds teologiska högskola

Andra utbildningar i Uppsala