Antagningspoäng för Teologiskt introduktionsår vid Johannelunds teologiska högskola

Programkod: JTH-02109

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.20
Urval 2 22.20
Under terminen HT2017 hade utbildningen Teologiskt introduktionsår på Johannelunds teologiska högskola 22.20 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

34

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2017 sökte 34 personer till Teologiskt introduktionsår vid Johannelunds teologiska högskola varav 2 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.20
Urval 2 14.66
Under terminen VT2017 hade utbildningen Teologiskt introduktionsår på Johannelunds teologiska högskola 22.20 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

23

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under VT2017 sökte 23 personer till Teologiskt introduktionsår vid Johannelunds teologiska högskola varav 3 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Johannelunds teologiska högskola

Andra utbildningar i Uppsala