Antagningspoäng för Teologiskt introduktionsår vid Johannelunds teologiska högskola

Programkod: JTH-02109

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.88 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Teologiskt introduktionsår vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 16.88 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2020 sökte 20 personer till Teologiskt introduktionsår vid Johannelunds teologiska högskola varav 5 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.19 0.00 1.05 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Teologiskt introduktionsår vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 22.19 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

28

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under VT2020 sökte 28 personer till Teologiskt introduktionsår vid Johannelunds teologiska högskola varav 3 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.50 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Teologiskt introduktionsår vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 22.50 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

27

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2019 sökte 27 personer till Teologiskt introduktionsår vid Johannelunds teologiska högskola varav 3 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.69 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Teologiskt introduktionsår vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 19.69 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

26

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under VT2019 sökte 26 personer till Teologiskt introduktionsår vid Johannelunds teologiska högskola varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.70 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Teologiskt introduktionsår vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 21.70 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

26

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

2

Under HT2018 sökte 26 personer till Teologiskt introduktionsår vid Johannelunds teologiska högskola varav 4 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.65 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Teologiskt introduktionsår vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 15.65 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

13

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2018 sökte 13 personer till Teologiskt introduktionsår vid Johannelunds teologiska högskola varav 2 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.29 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 15.60 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Teologiskt introduktionsår vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 18.29 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

38

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under VT2018 sökte 38 personer till Teologiskt introduktionsår vid Johannelunds teologiska högskola varav 2 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.20
Urval 2 22.20
Under terminen HT2017 hade utbildningen Teologiskt introduktionsår på Johannelunds teologiska högskola 22.20 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

34

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2017 sökte 34 personer till Teologiskt introduktionsår vid Johannelunds teologiska högskola varav 2 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.20
Urval 2 14.66
Under terminen VT2017 hade utbildningen Teologiskt introduktionsår på Johannelunds teologiska högskola 22.20 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

23

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under VT2017 sökte 23 personer till Teologiskt introduktionsår vid Johannelunds teologiska högskola varav 3 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Johannelunds teologiska högskola

Andra utbildningar i Uppsala