Antagningspoäng för Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil vid Johannelunds teologiska högskola

Programkod: JTH-03101

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

15

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under HT2018 sökte 15 personer till Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil vid Johannelunds teologiska högskola varav 2 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.31 11.87 1.00 3.00
Urval 2 20.42 11.87 1.00
För höstterminen år 2016 hade Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 17.31 i urvalsgrupp BI, 11.87 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

29

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

8

Under HT2016 sökte 29 personer till Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil vid Johannelunds teologiska högskola varav 9 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 2 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 2 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 17.28 1.20 3.00
Urval 2 15.51 17.02 1.10 3.00
För höstterminen år 2015 hade Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 17.28 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

32

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

9

Under HT2015 sökte 32 personer till Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil vid Johannelunds teologiska högskola varav 12 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 2 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 2 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.61 11.62 0.70 99.99 2.00
Urval 2 11.61 11.62 0.70 99.99 2.00
Höstterminen år 2014 hade Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 11.61 i urvalsgrupp BI, 11.62 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

61

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

14

Under HT2014 sökte 61 personer till Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil vid Johannelunds teologiska högskola varav 20 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 4 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 2 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Johannelunds teologiska högskola

Andra utbildningar i Uppsala