Antagningspoäng för Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil distans vid Johannelunds teologiska högskola

Programkod: JTH-02209

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 19.67 3.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil distans vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 19.67 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

42

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2017 sökte 42 personer till Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil distans vid Johannelunds teologiska högskola varav 10 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Johannelunds teologiska högskola

Andra utbildningar i Uppsala