Antagningspoäng för Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil distans vid Johannelunds teologiska högskola

Programkod: JTH-02209

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.43 13.60 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil distans vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 18.43 i urvalsgrupp BI, 13.60 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

27

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2019 sökte 27 personer till Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil distans vid Johannelunds teologiska högskola varav 8 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 1 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 1 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 16.70 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil distans vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 16.70 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

45

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2018 sökte 45 personer till Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil distans vid Johannelunds teologiska högskola varav 13 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 5 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 19.67 3.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil distans vid Johannelunds teologiska högskola antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 19.67 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

42

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2017 sökte 42 personer till Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil distans vid Johannelunds teologiska högskola varav 10 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Johannelunds teologiska högskola

Andra utbildningar i Uppsala