Antagningspoäng för 3D-teknik vid Jönköping University

Programkod: HJ-52502

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.76 14.12 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade 3D-teknik vid Jönköping University antagningspoängen 13.76 i urvalsgrupp BI, 14.12 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

173

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 173 personer till 3D-teknik vid Jönköping University varav 43 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 32 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 30 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping