Antagningspoäng för Arbetsterapeutprogrammet vid Jönköping University

Programkod: HJ-52344

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.42 15.15 0.00 0.00 3.00
Urval 2 12.71 14.37 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 15.42 i urvalsgrupp BI, 15.15 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

555

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2018 sökte 555 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Jönköping University varav 88 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 14 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 11 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping