Antagningspoäng för Byggnadsteknik: Byggnadsutformning med arkitektur vid Jönköping University

Programkod: HJ-52210

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 15.12 0.00
Urval 2 17.71 15.12
För höstterminen år 2017 hade Byggnadsteknik: Byggnadsutformning med arkitektur vid Jönköping University antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 15.12 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

633

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

80

Under HT2017 sökte 633 personer till Byggnadsteknik: Byggnadsutformning med arkitektur vid Jönköping University varav 122 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 50 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 44 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping