Antagningspoäng för Byggnadsteknik: Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik vid Jönköping University

Programkod: HJ-52211

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.70 0.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Byggnadsteknik: Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik vid Jönköping University antagningspoängen 13.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

345

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

75

Under HT2017 sökte 345 personer till Byggnadsteknik: Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik vid Jönköping University varav 64 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 60 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 55 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping