Antagningspoäng för Datateknik: Inbyggda system vid Jönköping University

Programkod: HJ-52206

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.79 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Datateknik: Inbyggda system vid Jönköping University antagningspoängen 13.79 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

269

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

43

Under HT2018 sökte 269 personer till Datateknik: Inbyggda system vid Jönköping University varav 43 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 40 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 39 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping