Antagningspoäng för Datateknik: Mjukvaruutveckling och mobila plattformar vid Jönköping University

Programkod: HJ-52202

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.02 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Datateknik: Mjukvaruutveckling och mobila plattformar vid Jönköping University antagningspoängen 11.02 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

342

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

78

Under HT2017 sökte 342 personer till Datateknik: Mjukvaruutveckling och mobila plattformar vid Jönköping University varav 68 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 89 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 78 personer varav 75 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 95% män och 4% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping