Antagningspoäng för Förskollärarprogrammet vid Jönköping University

Programkod: HJ-52254

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.64 13.83 3.00
Urval 2 11.85 11.90 3.00
För höstterminen år 2017 hade Förskollärarprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 14.64 i urvalsgrupp BI, 13.83 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

767

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

130

Under HT2017 sökte 767 personer till Förskollärarprogrammet vid Jönköping University varav 230 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 8 var män och 121 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 5 var män och 125 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping