Antagningspoäng för Grafisk design och webbutveckling vid Jönköping University

Programkod: HJ-52205

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.82 18.51 4.00
Urval 2 18.27 18.51 4.00
För höstterminen år 2017 hade Grafisk design och webbutveckling vid Jönköping University antagningspoängen 18.82 i urvalsgrupp BI, 18.51 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1066

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 1066 personer till Grafisk design och webbutveckling vid Jönköping University varav 217 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 11 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 11 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping