Antagningspoäng för Human Resources med inriktning mot psykologi vid Jönköping University

Programkod: HJ-52250

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 17.00 0.00 0.00 4.00
Urval 2 18.50 16.25 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Human Resources med inriktning mot psykologi vid Jönköping University antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

863

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 863 personer till Human Resources med inriktning mot psykologi vid Jönköping University varav 156 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 4 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 6 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.17 18.30 0.00 0.00 4.00
Urval 2 19.10 17.20 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Human Resources med inriktning mot psykologi vid Jönköping University antagningspoängen 19.17 i urvalsgrupp BI, 18.30 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

814

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2019 sökte 814 personer till Human Resources med inriktning mot psykologi vid Jönköping University varav 163 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 6 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 6 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.13 17.15 0.00 0.00 4.00
Urval 2 18.91 17.15 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Human Resources med inriktning mot psykologi vid Jönköping University antagningspoängen 19.13 i urvalsgrupp BI, 17.15 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

894

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 894 personer till Human Resources med inriktning mot psykologi vid Jönköping University varav 159 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 3 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 4 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.59 17.08 4.00
Urval 2 18.23 16.74
För höstterminen år 2017 hade Human Resources med inriktning mot psykologi vid Jönköping University antagningspoängen 18.59 i urvalsgrupp BI, 17.08 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

904

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

33

Under HT2017 sökte 904 personer till Human Resources med inriktning mot psykologi vid Jönköping University varav 139 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 10 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 11 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.59 17.57 0.00
Urval 2 18.10 16.19
För höstterminen år 2016 hade Human Resources med inriktning mot psykologi vid Jönköping University antagningspoängen 18.59 i urvalsgrupp BI, 17.57 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

882

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 882 personer till Human Resources med inriktning mot psykologi vid Jönköping University varav 116 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 6 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 6 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping