Antagningspoäng för Industriell Produktframtagning (Civilingenjör) vid Jönköping University

Programkod: HJ-52501

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 17.45 0.00 0.00 0.00
Urval 2 13.84 17.45 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Industriell Produktframtagning (Civilingenjör) vid Jönköping University antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 17.45 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

236

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 236 personer till Industriell Produktframtagning (Civilingenjör) vid Jönköping University varav 35 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 32 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 26 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.45 16.04 0.00 0.00 0.00
Urval 2 16.20 17.28 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Industriell Produktframtagning (Civilingenjör) vid Jönköping University antagningspoängen 17.45 i urvalsgrupp BI, 16.04 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

232

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

36

Under HT2019 sökte 232 personer till Industriell Produktframtagning (Civilingenjör) vid Jönköping University varav 52 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 32 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 26 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.04 16.35 0.00 0.00 0.00
Urval 2 15.95 15.70 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Industriell Produktframtagning (Civilingenjör) vid Jönköping University antagningspoängen 17.04 i urvalsgrupp BI, 16.35 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

283

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 283 personer till Industriell Produktframtagning (Civilingenjör) vid Jönköping University varav 63 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 32 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 26 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping