Antagningspoäng för IT-infrastruktur och nätverksdesign vid Jönköping University

Programkod: HJ-52207

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 14.95 3.00
Urval 2 15.20 14.24
För höstterminen år 2017 hade IT-infrastruktur och nätverksdesign vid Jönköping University antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 14.95 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

417

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 417 personer till IT-infrastruktur och nätverksdesign vid Jönköping University varav 95 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 46 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 38 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping