Antagningspoäng för Maskinteknik: Produktutveckling och design vid Jönköping University

Programkod: HJ-52209

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.65 14.70 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Maskinteknik: Produktutveckling och design vid Jönköping University antagningspoängen 14.65 i urvalsgrupp BI, 14.70 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

348

Antagna urval 1

66

Antagna urval 2

52

Under HT2018 sökte 348 personer till Maskinteknik: Produktutveckling och design vid Jönköping University varav 59 i första hand. Totalt antogs 66 personer i det första urvalet varav 42 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 34 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping