Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet vid Jönköping University

Programkod: HJ-52327

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.88 14.70 0.00 0.00 3.00
Urval 2 13.53 13.55 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 14.88 i urvalsgrupp BI, 14.70 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1413

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

120

Under HT2018 sökte 1413 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Jönköping University varav 232 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 16 var män och 123 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 9 var män och 111 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.99 14.22 0.00 0.00 3.00
Urval 2 14.50 12.92 0.00 0.00 2.50
För vårterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 14.99 i urvalsgrupp BI, 14.22 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

1030

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

130

Under VT2018 sökte 1030 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Jönköping University varav 176 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 26 var män och 114 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 17 var män och 113 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.45 15.00 3.00
Urval 2 15.93 14.83 3.00
För höstterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 16.45 i urvalsgrupp BI, 15.00 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

521

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2017 sökte 521 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Jönköping University varav 60 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 3 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 3 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 16.64 0.60 3.00
Urval 2 15.30 16.07 0.50 3.00
Vårterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 16.64 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

514

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under VT2017 sökte 514 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Jönköping University varav 60 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 5 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 3 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.83 16.65 0.70 3.50
Urval 2 15.70 15.94 0.65 4.00
För höstterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 16.83 i urvalsgrupp BI, 16.65 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

667

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 667 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Jönköping University varav 64 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 1 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 2 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping