Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet vid Jönköping University

Programkod: HJ-52327

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 15.04 0.00 0.00 3.00
Urval 2 13.95 14.46 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 15.04 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1496

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

110

Under HT2020 sökte 1496 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Jönköping University varav 311 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 14 var män och 116 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 16 var män och 94 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 14.27 0.00 0.00 3.00
Urval 2 12.97 12.69 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 14.60 i urvalsgrupp BI, 14.27 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

787

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

95

Under VT2020 sökte 787 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Jönköping University varav 170 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 16 var män och 94 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 15 var män och 80 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.72 14.86 0.00 0.00 3.00
Urval 2 13.45 13.56 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 14.72 i urvalsgrupp BI, 14.86 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1133

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

100

Under HT2019 sökte 1133 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Jönköping University varav 222 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 17 var män och 102 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 14 var män och 85 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.30 14.10 0.00 0.00 3.00
Urval 2 13.19 12.83 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 14.30 i urvalsgrupp BI, 14.10 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

719

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

130

Under VT2019 sökte 719 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Jönköping University varav 153 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 18 var män och 122 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 16 var män och 114 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.88 14.70 0.00 0.00 3.00
Urval 2 13.53 13.55 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 14.88 i urvalsgrupp BI, 14.70 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1413

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

120

Under HT2018 sökte 1413 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Jönköping University varav 232 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 16 var män och 123 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 9 var män och 111 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.99 14.22 0.00 0.00 3.00
Urval 2 14.50 12.92 0.00 0.00 2.50
För vårterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 14.99 i urvalsgrupp BI, 14.22 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

1030

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

130

Under VT2018 sökte 1030 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Jönköping University varav 176 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 26 var män och 114 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 17 var män och 113 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.45 15.00 3.00
Urval 2 15.93 14.83 3.00
För höstterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 16.45 i urvalsgrupp BI, 15.00 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

521

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2017 sökte 521 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Jönköping University varav 60 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 3 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 3 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 16.64 0.60 3.00
Urval 2 15.30 16.07 0.50 3.00
Vårterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 16.64 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

514

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under VT2017 sökte 514 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Jönköping University varav 60 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 5 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 3 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.83 16.65 0.70 3.50
Urval 2 15.70 15.94 0.65 4.00
För höstterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 16.83 i urvalsgrupp BI, 16.65 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

667

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 667 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Jönköping University varav 64 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 1 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 2 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping